41

سئو

سئو درون صفحه چیست ؟ (On PageSEO)

سئو درون صفحه به کنترل مستقيم کدهاو يا محتويات وب سايت شما اعم از متن، تصوير، پيوند و ... مرتبط مي‌شود؛ به طورکلي هر چيزي که در سايت خود بارگذاري مي‌کنيد مربوط به SEO OnPage مي‌شود. اين روش پايهتمام تلاش‌هاي بهينه‌سازي است زيرا جايي است که شما بيشترين کنترل را روي آنداريد. هر گونه تغييري را که شما در محتويات سايت خود ايجاد مي‌نماييد در نتايججستجو تاثير گذار خواهد بود بنابراين خيلي مهم است که روش SEO OnPage بدرستي قبل از روش SEO OffPage انجام شود.

سئو بیرون صفحه چیست ؟ (Off PageSEO)

بر خلاف روش SEO OnPage که توسعه وب سايت باکنترل مستقيم بالايي انجام مي‌شد، روش بهينه سازی بیرون صفحه شامل تمام ارتقاهايياست که در خارج از وب سايت شما انجام مي‌شود؛ اين شامل تمام چيزهايي است که مي‌توانددر بدست آوردن رتبه‌بندي بالاي سايت شما کمک کند. SEO OffPage در درجه اول در بدستآوردن پيوند دهندگان متمرکز مي‌شود سپس با استفاده از روش‌هايي که در خارج از وب سايت انجام مي‌شود بهبهينه‌سازي موتور جستجو مي‌پردازد.

SEO OffPage يک فرآيند نامحدود استکه توسط مهندسين سئو در جهت بدست آوردن پيوند دهندگان، اداره مي‌شود.

سئو کلاه - سفيد چیست ؟ (White Hat)

در اصطلاحات فني اين حوزه، سئو کلاه– سفيد به مجموعه تکنيک‌ها، روش‌ها و استراتژي‌هاي که از قوانين و راهنمايي‌هايموتورهاي جستجو تبعيت مي‌کنند، اشاره دارد. که اين به معني فريب يا دستکاري موتور‌هايجستجو و يا کاربران به هيچ وجه نيست. اين همچنين به سئو اخلاقي نيز ياد مي‌شودزيرا دليل آن اين است که يا اجراي بلند مدت داشته و يا از دستورالعمل‌ها و سياست‌هايصحيح جهت بدست آوردن رتبه‌هاي بالا در نتايج موتور‌هاي جستجو استفاده مي‌کند.

سئو کلاه - سیاه چیست ؟ (Black Hat)

به عبارتي ديگر اصطلاح سئو کلاه –سياه اشاره به مجموعه‌اي از دستورات دارد که به منظور فريب، بازي و دستکاريالگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو با هدف بدست آوردن رتبه‌بندي بالا، بکار مي‌رود .

مقالات در زمینه بهینه سازی موتور جستجو

در زیر به برخی از مقالات در زمینهبهینه سازی موتور جستجو اشاره شده است:

پژوهشی در استراتژی های بهینه سازی موتور جستجو برای توسعه وب سایتهای بزرگ

در این پژوهش محقق معتقد است کههنگامی که پیاده سازی وب سایت به پایان می رسد مشکلی که خیلی از شرکت ها با آنمواجه هستند این مسئله است که نمی دانند که چگونه وب سایت خود را در اینترنت معرفینماید که بهترین روش برای معرفی وب سایت بهنیه سازی موتور جستجو است. در این تحقیقبر اساس 77 معیاری که از منابع مختلف و موتورهای جستجو بررسی نموده است استراتژهایبهینه سازی برای توسعه وب سایت را بصورت زیر معرفی می نماید:

·        بهبود ساختار سایت

·        استراتژی کلمات کلیدی

·        استراتژی URL

·        بهینه سازی کد

·        پردازش کردن متن

·        بهینه سازی لینک های ورودی

·        استراتژی نام دامنه و هاست


دانلود نرم افزار موبایل عامرتجارت خلیج فارس

با دانلود نرم افزار , همیشه همه جا در کجار شما هستیم

بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود نرم افزار نسخه اندروید
image
http://demos.upperthemes.com/solidbox/demo1/wp-content/themes/solidbox/
http://demos.upperthemes.com/solidbox/demo1/
#007bff
style1
scroll
Loading posts...
/home/upper/demos.upperthemes.com/solidbox/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off